KUBtest är en riskvärderingsmetod. Det innebär ej att man får någon diagnos, endast en bedömning om man har en hög eller låg risk för att fostret har en kromosomavvikelse. Om risken bedöms som hög rekommenderas att man går vidare med ett fostervattensprov, vilket utföres på sjukhuset där man är bosatt.

I bedömningen inkluderas även moderns ålder, fostrets storlek samt den vätskespalt i nacken, som alla foster har, även kallad nackuppklarning(NUPP).
Ultraljudsundersökningen utföres i vecka 11-14.
KUBtest utförs hos mej på Norrlandskliniken. Blodprovet som tas tidigast vecka 9+0 måste tas på Norrlandskliniken

NIPT-test

NIPT - GRUNDANALYS

Nipt (Non-Invasive
Prenatal Test) är en metod för att utföra fosterscreening och görs genom
ett enkelt blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet kan tas
tidigast från vecka 10 + 0 i graviditeten. Under graviditeten överförs
en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan
finna genetisk information om barnets kromosomer. Blodprovet har en stor
säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomavvikelser (nr 13, 18
och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet. Provet har en
sensitivitet och specificitet på mer än 99%.


NIPT - UTÖKAD ANALYS

Utöver grundanalysen kan den
gravida även testas för mikrodeletion. Mikrodeletioner är en avvikelse
i en liten del av en kromosom. Avvikelsen är inte åldersrelaterad.