Ultraljudsundersökningar
bokas helst på anita.hjelt@ultraljudnorr.se

eller via 070- 57 57 803 (på dagtid kan det  dock vara svårt för mej att svara)