Jag kommer att avsluta min verksamhet/ företag 31 mars 2022
Norrlandskliniken kommer att fortsätta erbjuda ultraljud och fosterdiagnostik då en kollega till mej anställs.
För kontakt:
anita.hjelt@ultraljudnorr.se


även avbokningar sker på denna adress alt. tel: 070/57 57 803