Jag hyr en lokal på Norrlandskliniken i Umeå

Nu har vi en ny ultraljudsmaskin med 3D/4D ultraljud, välkommen att boka


Erbjuder nu även NIPT

NIPT ( Non Invasive Prenatal test) innebär att vi med ett enkelt blodprov
från mamman kan analysera fostrets DNA och därmed upptäcka de vanligaste
kromosomavvikelserna ( kromosom 13,18, 21 samt könskromosomer) Detta görs med en säkerhet på 99,5%. Blodprovet kan
tas from graviditetsvecka 10 och i dagsläget kommer resultatet inom ca 10 dagar.För kontakt:
anita.hjelt@ultraljudnorr.se


även avbokningar sker på denna adress alt. tel: 070/57 57 803