Jag kommer att avsluta min verksamhet/ företag 31 mars 2022
Norrlandskliniken kommer att fortsätta erbjuda ultraljud och fosterdiagnostik då en kollega till mej anställs.