Jag heter Anita Hjelt och har arbetat som barnmorska sedan 1983. Jag har arbetat med ultraljud på gravida sedan 1995.   Har inom ultraljudsutbildningen gått steg I, II och III samt andra utbildningar tex certifiering i samarbete med SFOG, flödeskurs, hjärtkurs. Dessutom är jag diabetesansvarig på avdelningen. Har utbildning i omvårdnad 20 p, administration och arbetsledning 10 p, omvårdnad vid diabetes 10 p och har även norsk legitimation som barnmorska.

I april 2008 fick jag min NUPP-certifiering, vilken innebär att jag har rätt att utföra NUPP/KUBtest på gravida. Sedan juni 2008 har jag en privat mottagning där jag kör Ultraljud på gravida, tex KUBtest,NIPT, tidiga och sena graviditetsultraljud.