Ultraljud på gravida

PRISLISTA:

Tidigt ultraljud (före vecka 20)         800 kr
Sent ultraljud (efter vecka 20)       1200 kr 
      
KUBtest (kombinerad ultraljud och
blodprovstest)                                2900 kr (kommer att sluta med dessa analyser under mars månad)


NIPT                                        5900 kr                                                                                                                                                                               (blodprov på mamman för att undersöka fostrets DNA ang kromosomavvikelse) 
                                                        Läs gärna mer om NIPT på www.fostertest.se

OBS! När det gäller kunder boende utanför Umeåområdet, som ska genomföra ett KUBtest, tas blodprovet samtidigt som ultraljudet.
Från 1mars görs alla betalningar med SWISH 
                                                          
Jag hyr en lokal på Norrlandskliniken Glimmervägen 5 på Carlshem i Umeå