Ultraljud på gravida

PRISLISTA:

Tidigt ultraljud (före vecka 20)         800 kr
Sent ultraljud (efter vecka 20)       1200 kr 
      
KUBtest (kombinerad ultraljud och
blodprovstest)                                2900 kr

3D/4D ultraljud                              1800 kr

NIPT                                                5500  kr                                                                                                                                                                                 (blodprov på mamman för att undersöka fostrets DNA ang kromosomavvikelse) 
                                                        Läs gärna mer om NIPT på www.fostertest.se

OBS! När det gäller kunder boende utanför Umeåområdet, som ska genomföra ett KUBtest, tas blodprovet samtidigt som ultraljudet.

                                                          
Jag håller till i Norrlandsklinikens lokaler på Glimmervägen 5 E, Carlslid, UMEÅ och jag har mottagning på tisdag,  onsdag  samt torsdag fm.