Ultraljud på gravida:

NY PRISLISTA from 16-01-01
Tidigt ultraljud (före vecka 20)         800 kr
Sent ultraljud (efter vecka 20)       1200 kr 
      
KUBtest (kombinerad ultraljud och
blodprovstest)                                2500 kr

3D/4D ultraljud                               1800 kr

NIPT                                                  5400 kr                                                                                                                                                                                 (blodprov på mamman för att undersöka fostrets DNA ang kromosomavvikelse) 
                                           (läs gärna på nätet mer om NIPT)

OBS! När det gäller kunder boende utanför Umeåområdet, som ska genomföra ett KUBtest, tas blodprovet samtidigt som ultraljudet.

                                                          
Jag håller till i Norrlandsklinikens lokaler på Glimmervägen 5 E, Carlslid, UMEÅ och jag har mottagning på tisdag fm, onsdag  samt torsdag fm.